KRONIKA Bunkráku 2017

Den první - 1. července 2017, sobota
Den druhý - 2. července 2017, neděle
Den třetí - 3. červenec 2017, pondělí
Den čtvrtý - 4. července 2017, úterý
Den pátý - 5. července 2017, středa
Den šestý - 6. července 2017, čtvrtek
Den sedmý - 7. července 2017, pátek
Den osmý - 8. července 2017, sobota
Den devátý - 9. července 2017, neděle
Den desátý - 10. července 2017, pondělí
Den jedenáctý - 11. července 2017, úterý
Den dvanáctý - 12. července 2017, středa
Den třináctý - 13. července 2017, čtvrtek
Den čtrnáctý - 14. července 2017, pátek
Den patnátý - 15. července 2017, sobota

Den první - 1. července 2017, sobota

V sobotu se všichni vojíni mezi 13. a 14. hodinou úspěšně dostavili do Cyklocampu u Starého Města pod Landštejnem, kde náš tábor již každoročně probíhá. Po přijetí všech vojínů, jejich ubytování a rozdělení do jednotlivých týmů proběhlo uvítací přezkoušení, během kterého si děti vyzkoušeli běh tréninkovou "opičí" dráhou a vůbec první střelbu z airsoftových zbraní. Následovalo nafasování večerní menáže, oblíbených boloňských špaget, po němž proběhl informační briefing, kde se děti seznámili s pravidly chování a her. Poté se sbalili a odešli směrem ke svým týmovým stanovištím v okolí tábora, kde přenocovali. Během večera se opékaly chleby, hrály se seznamovací hry a proběhly první noční hlídky, které udržovaly během noci i oheň.

 

Den druhý - 2. července 2017, neděle

V neděli se k ránu všichni přesunuli ze svých týmových stanovišť, kde přenocovali zpět do tábora. Dopoledne proběhl v jídelně zdravotní výcvik pod vedením Pavla, velitele roty D, a zdravotnicí praporu Lenky. Děti se dozvěděly základy zdravovědy, naučily se jak ošetřit různá zranění a získaly i důležité poznatky z praxe. Po obědovém "vepřo-knedlo-zelo" a odpoledním klidu si vojíni vyzkoušeli získané poznatky z dopoledního kurzu zdravovědy v praxi na záchranné misi. Podle mapy jednotlivé týmy doputovaly na místo, v jehož okolí se měl nacházet zraněný člen jednotky. Na místě zraněné ošetřily a vytvořily jim nosítka, pomocí kterých je dopravily zpět do tábora. Poté proběhl nácvik různých bojových taktik včetně ochrany VIP. I tyto aktivity si děti po večeři - výtečných jahodových knedlících - vyzkoušely v praxi na bojové akci, jejímž cílem bylo uchránit VIP před nečekaným útokem nepřátelských jednotek.

Den třetí - 3. července 2017, pondělí

V pondělí po snídani proběhl topografický výcvik pod vedením Jendy, velitelem roty B, a Evkou, jeho zástupkyní. Vojíni se naučili pracovat s mapou, s buzolou a s její pomocí i určovat azimuty. V rámci odpoledního programu si následně určování azimutů v praxi vyzkoušeli, když měli za pomoci nápověd psaných v Morseově abecedě projít několika kontrolními body rozmístěnými v okolí tábora. Museli přitom používat buzoly a řídili se danými azimuty. Po večeři děti v rámci organizovaného osobního volna hrály fotbal a vybíjenou.

Den čtvrtý - 4. července 2017, úterý

V rámci dopoledního programu byly děti cvičeny střelbě z airsoftových zbraní. Byli jim připomenuty základy bezpečného zacházení se zbraněmi a naučily se základní střelecká postavení a jak správně zaklekávat a zalehávat ke střelbě. Vyzkoušely si taky taktické přesuny a krytí za překážkami Po odpoledním klidu proběhla bojová akce s názvem Obrana Stalingradu. Vojíni byli rozděleni do dvou týmů - jedni bránili kopec (neboli Stalingrad) a druzí kopec dobývali. Obránci měli k dispozici posily, které si mohli v případě nouze přivolat na pomoc do boje. Bojovalo se v kuse okolo dvou hodin a všichni si bojovou misi ke konci chválili. Po večeři proběhly obvyklé aktivity v rámci organizovaného osobního volna jako například fotbal, vybíjená nebo Městečko Palermo.

 Den pátý - 5. července 2017, středa

Ve středu po snídani byli vojíni seznámeni se základy taktiky. Naučili se, jak správně taktizovat v bojích, a také si vyzkoušeli různé druhy taktických přesunů a krycí palby. Během odpoledního zaměstnání si tyto získané dovednosti mohli vyzkoušet v praxi v rámci hry "Cesta života". Cílem jedné půlky praporu bylo dopravit zásoby do obleženého Leningradu přes zamrzlé Ladožské jezero. Na bránicích i útočných pozicích se obě půlky vystřídaly. Někteří vojíni si vyzkoušeli i velení jednotlivým družstvům. Večer se děti mohly dobrovolně zúčastnit odstřelovačské a šifrovací (spojené s nácvikem vázání uzlů) specializace. O obě byl vělký zájem. Nezúčastnění se věnovali sportování.

Den šestý - 6. července 2017, čtvrtek

Ráno proběhl výcvik v přežití pod vedením veliteli rot B a C. Děti se dozvěděly praktické tipy jak přežít v přírodě a vyzkoušely si postavit jak umělé, tak přírodní přístřešky. Po dopoledním zaměstnání se děti vydaly na závěrečné přezkoušení, kterým byla zakončena výcviková etapa táboru. Většina rot prošla všemi šesti stanovišti a úspěšně je splnila. Plnily úkoly týkající se zdravovědy, bojové zdravovědy, orientace, střelby, taktiky a přežití. Týmy se zpět do tábořiště navrátili průměrně okolo půl jedenácté hodiny večerní.

Den sedmý - 7. července 2017, pátek

Kvůli náročnému čtvrtečnímu programu si celý prapor přispal o celou hodinu a třičtvrtě. Dopoledne probíhalo organizované osobní volno, kdy děti hrály fotbal nebo se věnovaly jiným podobným aktivitám. Později po obědě se celý prapor vypravil na výlet na nedaleký hrad Landštejn. Vojíni měli možnost shlédnout šermířský souboj a celý hrad si prohlédly. K večeři byl k velké radosti dětí smažený sýr a po jeho nafasováni se všichni opět věnovali sportům a volnočasovým aktivitám.

Den osmý - 8. července 2017, sobota

V sobotu proběhl první tematický den. Prapor se přesunul do Tichomoří. Ráno proběhl informační blok, který je seznámil s historií Japonska, jeho současností, historickými zbraněmi a jazykem. Poté byl náš tábor japonskými jednotkami obsazen a děti se musely vydat na misi, při níž se snažily získat uniklé citlivé informace o japonských jednotkách. V každé rotě byl vybrán jeden zapisovatel, který se musel za pomoci svých spolubojovníků dostat do bunkru a zde opsat zprávu v japonském jazyce. Všechny roty tento úkol úspěšně splnily a mohly se tak odpoledne díky informaci vydat překazit dodávku zbraní pro japonské jednotky. V této misi bylo úkolem jedné strany, Japonců, přepravit bednu z bodu A do bodu B a úkolem druhé strany přesun znemožnit. I to se vojákům našeho praporu povedlo. Japonské jednotky se musely tudíž stáhnout a náš tábor byl osvobozen. Večer probíhaly sportovní aktivity a další setkání specializací.

Den devátý - 9. července 2017, neděle

Dopoledne proběhla bojová operace s názvem Obrana Moskvy, při které se vojáci snažili uchránit bunkr před vpádem nepřátel. V rámci odpoledního programu se kvůli horkému počasí všichni přesunuli k nedalekému rybníku a užívali si vodních radovánek a her. Večer se děti věnovaly sportům a dalším volnočasovým aktivitám.

Den desátý - 10. července 2017, pondělí

V pondělí si vojíni v dopoledních hodinách vyslechli přednášku z bunkrologie, po níž se vydali bunkry v okolí tábora prozkoumávat. Tábořiště totiž leží u bunkrové linie, a tak je v jeho okolí bunkrů nespočet. V odpoledních hodinách se promítal film "Nejdelší den", jehož promítání pokračovalo i krátce po večeři. Před večerním nástupem se děti utkaly v balonkové vodní bitvě, která sklidila velký úspěch.

Den jedenáctý - 11. července 2017, úterý

Po snídani byly děti seznámeny se základními informacemi ohledně bitvy u Pegasus Bridge. Tu také přivedli po briefingu zpět k životu a na její motivy si zahrály bojovou hru, jež nesla stejný název. Odpoledne si děti odpočinuly od střílení a zahrály si hru "Lovení nacistických uprchlíků". Jejich úkolem bylo pochytat co nejvíce uprchlíků s co největší cenou - ceny jednotlivců se snižovaly na základě toho, jak často byli chytáni. Večer proběhly obvyklé volonočasové aktivity.

Den dvanáctý - 12. července 2017, středa

Ráno proběhla bojová hra, při níž musely děti získat zašifrované dopisy z bunkru pro sebe a přeluštit jejich znění. Díky informaci, kterou následně odpoledne přeluštily, se později vydaly na další hru. Tentokrát měli vojáci za úkol ukrást vlajky ostatním rotám s tím, že nesměli přijít o svůj život, jehož představitelem byl barevný fáborek umístěný za kalhotami. Jednalo se tudíž o nebojovou hru. Večer se promítal díl úspěšné série Bratrstva neohrožených.

Den třináctý - 13. července 2017, čtvrtek

V rámci dopoledního programu si děti zahrály hru, jež měla za úkol procivičt nejen jejich paměť ale i strategické uvažování. Děti musely najít v lese 74 kartiček a jejich znění přeříkat zapisovateli. Ve výsledku se děti dozvěděli ze zprávy důležité informace. Odpoledne se vojáci sbalili a odešli na jejich poslední bojovou hru "Boj o Hyrowu horu". Po jejím skončení se odebrali na svá týmová stanoviště, aby si zde uvařili večeři a zhodnotili průběh tábora. Zhruba o půlnoci se všechny týmy navrátily do tábořiště a přespaly zde.

Den čtrnáctý - 14. července 2017, pátek

Dopoledne se děti věnovaly shromažďování dřeva na večerní záverečný táborák. Sběru dříví se věnovaly děti i chvíli po obědě a poté následovaly skotské hry.  Vojíni si vyzkoušeli házení kládou a kamenem do dálky a soutěžili v tom, kdo dohodí nejdál. Po soutěži následoval slavnostní raut. Podávala se pizza, kuřecí a vepřové řízky, opékané brambory, zelenina a spousta dalších dobrot. Pro všechny byl také přichystán dort s nápisem Bunkrák 2017. Poslední táborový večer proběhl táborák, při nemž všechny týmy odprezentovaly své předpřipravené kulturní vložky. Hrálo se například bingo nebo se zpívaly trampské písně. Vybraní vojíni pak mohli zůstat déle vzhůru a držet hlídku u ohně, který zároveň udržovali.

Den patnáctý - 15. července 2017, sobota

Ráno byl pro děti připraven další slavnostní, tentokrát snídaňový, raut. Po něm následoval generální úklid všech ubikací, který trochu znepříjemňovalo deštivé počasí. Po vystěhování se všichni odebrali před 12. hodinou odpolední ke svým domovům a Bunkrák 2017 byl tak úspěšně ukončen. Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na všechny na dalším ročníku Bunkráku!


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024

 

ts