KRONIKA Bunkráku 2015


Rychlé odkazy na jednotlivé dny:

Den první - Sobota 4.7.2015
Den druhý - Neděle 5.7.
Den třetí - Pondělí 6.7.
Den čtvrtý - Úterý 7.7.
Den pátý - Středa 8.7.
Den šestý - Čtvrtek 9.7.
Den sedmý - Pátek 10.7.
Den osmý - Sobota 11.7.
Den devátý - Neděle 12.7.
Den desátý - Pondělí 13.7.
Den jedenáctý - Úterý 14.7.
Den dvanáctý - Středa 15.7.
Den třináctý - Čtvrtek 16.7.

 


Sobota 4.7.2015

Bunkrák 2015 - Bratrstvo neohrožených byl zahájen. Velitelé jednotek a vojáci dorazili v pořádku na základnu. Při zahájení všichni vojáci splnili podmínky přezkoušení fyzické zdatnosti a střelby. Při prvním brífinku byly vojáci seznámeni se situací, v níž se nacházíme, kdo je nepřítel a kdo je spojenec, co nás v nejbližších hodinách a dnech čeká. Na základě výsledků přezkoušení proběhlo rozdělení vojáků do jednotlivých rot a na ubikace.

Do večeře se vojáci seznámili s nejbližším okolím naší základny a též perimetrem základny, který musíme bránit.

Po večeři (boloňských špagetách - bylo mnoho přídavků!) následoval první večerní nástup. Po něm proběhl bezpečnostní brífink o tom, jak se chovat nejen na základně a mimo ni, ale hlavně při boji a to jak výcvikovém, tak ostrém. Byly ukázány názorné příklady co se rozhodně dělat nemá a co je přísně zakázáno. Bezpečnostní pravidla budou opakována před každým bojem, před každou akcí.

Po brífinku následovalo krátké osobní volno a odchod na spánek do ubikací.

Vzhledem k tomu, že se nacházíme v bojové zóně, byla ustanovena dozorčí služba a na noc postaveny hlídky.

Zde je zachycena příprava na vydávání první večeře. Dále fota se zbraněmi zachycují zbrojíře jednotlivých rot při jejich přípravě.


Poslední fotečka zachycuje jednu z prvních nočních hlídek na ubikaci.


Neděle 5.7. 2015

Dnešní velmi horký den budeme dopoledne trávit při nácviku a následně praktickém procvičováním zdravovědy a odpoledne máme v plánu prozkoumat místní vodní nádrž a provádět nácvik případného vyloďování na vyloďovacích plážích.

Rozvička roty B:

První snídaně proběhla velmi dobře a opět s velkým množstvím přídavků, tudíž se dá předpokládat, že vojáci budou na své budoucí úkoly dobře posíleni a připraveni. :-)

Nácvik zdravovědy byl hodně reálný a praktický. Simulace tepenného krvácení byla přesvědčivá a výkony vojáků při studiu i nácviku ošetřování byly velmi dobré.

 

Druhé dopoledne dnešního dne pokračovala zdravověda praktickým výcvikem v lese, neb vedro a sluníčko jiné místo neumožnilo. 

  

Po obědě polévce a českém trojboji (knedlo vepřo zélo) následoval polední odpočinek a po něm výcvik na vyloďovacích plážích místního rybníka.

  

Po vynikající večeři - jahodových knedlících jsme probrali základní výcvik se zbraní a jejím použití včetně bezpečnostních pravidel.

Nyní již vojáci zmožení jak celodenním vedrem, tak programem spí...

 

Pondělí 6.7.

Dnešní den začal opět - jak jinak - snídaní, po níž proběhlo opětovné vztyčení naší vlajky

Dopoledním programem byl přípravný výcvik obou našich rot a to roty A a roty B.

                             Rota A                                                                                                                Rota B

Rota ARota B

Po krátkém výcviku a zdokonalení v obsluze zbraní proběhla první hra na motivy pokusného vylodění u Dieppe - akce operace Jubilee. Naši vojáci tvořili kanadské jednotky a a britské speciální oddíly, kdežto vedoucí německou obranu.

Hra probíhala nedaleko kulometného hnízda, které je pozůstatkem našeho meziválečného opevnění. Spojenci na začátku hry tvrdili, že přepíší dějiny, leč se jim to přes urputnou snahu nepodařilo, i když statečnost spojeneckých vojáků byla obrovská a ztráty nemalé.

                                        Průzkum                                                                                             Vylodění

                                          Hlavní útok                                                                                        Pokus o obchvat

                                       Sniper                                                                                                 pokus o průlom

                                          Tomáš a Minimi                                                                                 Zasažený bojovník                                 

Po obědě nás čekal polední klid a odpočinek k načerpání sil na odpolední boje. Odpoledne, kdy horko trochu povolilo, nás čekal čas her bojových - boj o vlajku a podobné rychlé bojové hry. Den byl zakončen brífingem s vyhodnocením všech chyb, které během bojů vojáci učinili, a zopakování správných postupů.

                                obrana bunkru                                                                                      seržant v plné polní

                                     bojová dvojka                                                                                                            vojanda

                                     zbrojíř praporu

Nyní již probíhá hygiena po celodenní úmorné dřině a odcházíme do ubikací. Za chvilku bude vyhlášena večerka.

 

Úterý 7.7.

Den byl zahájen rozcvičkou a snídaní.

Po ranním nástupu nás čekal dopolední program, který spočíval ve střeleckém výcviku, tj. střelbě z různých poloh ve stoje, v kleče, v leže, nechyběla střelba na terče různě rozmístěné s úkolem co nejpřesnějšího zasažení cíle. V lese byl skvělý vzduch a chládek oproti vedru mimo les.

Po obědě následoval polední klid a po tomto klidu nás očekávalo místní koupaliště, kde jsme chtěli vyzkoušet překonávaní vodního toku s materiálem. Byl sestaven vor a ihned vyzkoušen. Po této zkoušce následovaly různé vodní bitvy, viz fota:

                              Příprava na koupání                                                                      Do vody hop

 

                     ne ne hop ale opatrně                                                                          a bojujeme

                                       výroba voru                                                                        vor v akci

 

Při odchodu od koupaliště se podařil našemu seržantu Matějovi senzační nález. V rybníce kam se chodíme koupat nalezl raka a tak se s ním ihned chlubil. Jeho fotografie Vám níže přinášíme pro potěchu oka.

Rak                                                                                                                 Matěj a jeho rak

Rak odchází

Nyní děcka již spí a všichni očekáváme spásný déšť a ochlazení. Doufáme, že přijde.

 

Středa 8.7.

V noci přecházela přes náš kemp bouřková fronta, ale nám to nevadilo - naopak. Vzduch se krásně ochladil a klapot kapek na okna a na střechu byl krásně uspávající... :-)

Dnešní upršený den jsme převážně strávili na ubikaci prací v týlu. Dopoledne jsme se připravovali teoreticky na specializaci přežití a učili se správně sbalit batoh - nezapomenout při tom na důležité věci a nebrat si zbytečnosti.

Po dobrém obědě měla následovat výprava do okolí, ale bohužel prudký a dlouhotrvající déšť nám jí překazil.

Náhradním programem byla skvělá přednáška vojína Martina Šulce o 101. výsadkové divizi, jejích úkolech v den D a seriálu Bratrstvo neohrožených a veteránech dne D. Po této přednášce proběhla diskuze a promítání prvního dílu výše zmíněného seriálu.

Po večeři (čočka s párkem) proběhl nástup, na kterém se jednotka - rota A rozloučila se svým dosavadním velícím důstojníkem poručíkem Pavlem a přívítala nového velícího důstojníka poručíka Mirka. Poručík Pavel byl pověřen jinými úkoly. Děkujeme mu za skvělou práci.

Nyní (večerní program) probíhá brífing a promítání instruktážního filmu ke dni D a našim úkolům v nich.

 

Čtvrtek 9.7.

Dnešní den byl opět vydařený. Po chladné noci vysvitlo na chvilku sluníčko, ale pak se začaly honit mraky a dopoledne tu a tam spadla nějaká kapka. Odpoledne již bylo deště a přeháněk daleko více, ale nás to neodradilo.

Úkolem dnešního dne byla specializace - orientace v terénu. Dopoledne nácvik a teorie a odpoledne praxe. Hned po ranním nástupu se roty vybaveny potřebným materiálem vypravily na křižovatku s bunkrovou uzávěrou, odkud je nádherný výhled do okolí, a začala se procvičovat práce s busolou a mapou.

Po obědě a poledním klidu proběhl orientační závod, tentokrát ve skupinkách, po nichž jsou vojáci ubytovaní na ubikacích. Závod to byl náročný jak díky počasí, kdy přeháňka stíhala přeháňku, tak díky zásahu nějakého zlého člověka, který část trasy změnil a dětem tak ztížil hru. Ale přes to všechno se hru podařilo zdárně dokončit. Níže představujeme jednotlivé soutěžní skupinky.


Po návratu nás čekala svačina v podobě ovoce a hlavně dokončení specializace orientace v terénu.

Večeře (palačinky) byla ve znamení mnoha přídavků, neb toto jídlo se setkalo s obrovským úspěchem - jsou mezi námi tací, kteří si byli přidat i pětkrát.

Na večerním nástupu byly vyhodnoceny dosavadní hry a byly rozdány odměny. Po nástupu byl opět brífing a promítání odborných filmů.

Zítra nás čeká náročný den - bude to den výcviku a přípravy taktiky.

Všechny vzkazy předány a dopisy či pohledy jak odeslány, tak předány.

 

Pátek 10.7.

Dnešní den proběhl v činorodém ruchu - nacvičovala se taktika.

Po ranním nástupu se obě roty vystrojily a vyzbrojily a vyrazily na určené místo k nácviku tolik potřebné bojové taktiky. Cvičilo se jak beze zbraní, tak se zbraněmi. Okruhy výcviku byly následující: kruhová obrana, transport VIP, postup v kolonách, postup za boje, postupný ústup, nácvik povelů a jejich předávání a podobné důležité úkoly.

Po poledním odpočinku za dozoru služby byla velitelem vyhlášena cvičná mise - záchrana raněného pilota či pilotů. Každá rota měla podle mapy a zadání místa naleznout sestřeleného zraněného pilota na nepřátelském území, ošetřit jej a co nejdříve transportovat na základnu s co nejmenším počtem mrtvých členů roty a s živým pilotem. Obě jednotky vyrazily pod velením velitelů z řad dětí hledat piloty. Doba nalezení pilotů byla trochu delší, ale vše dobře dopadlo. Piloti byli nalezeni a ošetřeni následně transportováni pod ochranou jednotek zpět na základnu, a to pod neustálou palbou nepřítele. Jednotkám se podařilo úkol splnit a dostat piloty živé na základnu. Po trochu slabším začátku s orientací jednotek podle mapy se vše obrátilo k lepšímu, vojáci improvizovali a nepřítele překvapili. 

Po večeři proběhl brífing se zhodnocením celého dne, s vysvětlením všech špatných kroků a s pochvalou za správná rozhodnutí. Následovalo sprchování celé jednotky a odchod do spacáků.

 

Sobota 11.7.

Dnes ráno jsem se probudili sice do chladného, ale slunečného rána. Po snídani a nástupu začalo závěrečné přezkoušení rot z probraných specializací. Každý člen roty plnil jednotlivé úkoly ze střelby, orientace - azimutu, zdravovědy a nakonec celá rota plnila úkol v oblasti přežití, který zněl z přesně stanovené zásoby dříví s pomocí pěti sirek udržet co nejdéle oheň.

Všechny úkoly byly řádně splněny a obě roty jsou plně připraveny k nasazení v připravované akci s názvem Operace Overlord.

Během slavnostního oběda byl vyhlášen poplach a velitel jednotky seznámil vojáky s rozkazem vrchního velitele, který jim sděloval, že k výsadku může dojít kdykoliv v průběhu následujících 24 hodin. Vojáci obdrželi úkol sbalit si všechny věci a být připraveni na výsadek. 

Okolo 15:00 přišel rozkaz k nástupu do letadel. V tomto okamžiku se vojáci nacházejí v transportních letadlech nebo již - v případě příznivého větru - útočí na vybrané cíle ve Francii...

O dalším vývoji vás budeme neprodleně informovat.

Po úspěšném získání pozic a vyhnání nepřítele se roty utábořily na místě vítězného boje a budou přečkávat noc na bojišti. Zítra budou získaná území hájit před možnými útoky nepřítele.

Večer: Nyní již obě roty spí a nebo se dívají společně na krásné jasné nebe nad hlavou, jsou po dobré večeři a těší se na ranní boj.

 

Neděle 12.7.

Ráno a dopoledne trávili vojáci obou rot v bojových postaveních, které zaujali minulý večer na základě náročného výsadku a následného boje s nepřátelskou armádou.

 

 

Poté, co dorazily posily pravidelné armády, bylo možné získané pozice předat pěchotě a vrátit se zpět na základnu. Na základnu se vrátili všichni vojáci beze ztrát a v pořádku.

 

Po dobrém obědě po návratu na základnu využili vojáci možnosti teplých sprch a čistého oblečení. Odpoledne strávili vybalováním věcí, čištěním zbraní, vyvětráním spacáků a batohů a hlavně úklidu svých ubikací - o jeho výsledku si můžete udělat obrázek z přiloženého přehledu bodování úklidu (5 je nejlepší a 0 nejhorší)...

Po večeři proběhlo sportování - fotbálek a další míčové sporty.

V současné době začíná pršet, trochu se ochladilo, ale vojáci již v klidu, suchu a teple spí na svých ubikacích.

 

Pondělí 13.7.

Dnešní den začal deštivě, ale před budíčkem pršet přestalo, a tak rozcička proběhla bez problémů tak, jak měla.

Díky nočnímu dešti bylo všude mokro, a tak byl zvolen náhradní program - Tatíček měl přednášku o bunkrologii a vývoji fortifikace na našem území se zaměřením na meziválečné Československé opevnění v okolí našeho tábora. Po přednášce následovala procházka po okolí směrem na bunkrovou úzávěru silnice na Landštejn a prohlídka dochovaných zákopů, které byly vyhloubeny našimi předky před 77 lety v září roku 1938 a spojovaly jednotlivé bunkry uzávěry.

Po obědě následovala mise Monte Cassino - na motivy jedné z mnohých bitev druhé světové války tentokráte na území Itálie. Jedna z jednotek představovala německou armádu, bránící důležitý vrchol, a druhá spojence, snažící se tento vrchol získat. Po skončení jedné fáze bitvy se strany vyměnily a jednotky se daly do boje opět, ale na jiné straně.

 

Večer následoval brífing a zhodnocení dne.

 

Úterý 14.7.

Dnešní den začal opět deštivě, a tak byla zrušena rozcvička a budíček posunut na 7:30.

Deštivé dopoledne jsme využili soutěží kuželek mezi rotou A a rotou B a hlavně soutěží po jednotlivcích. Soutěž jednotlivců vyhrál Ondra Molík ziskem 24 bodů. :-)

Po soutěži v kuželkách následovala mise na nalezení a záchranu VIP osoby. Tato mise, i když byla na začátku ze strany obou rot pojata v celku dobře, bohužel na základě špatných velitelských rozhodnutí skončila smrtí VIP chráněné osoby a vítězstvím nepřítele.

Odpoledne byla vrchním velitelstvím vyhlášena další důležitá výsadková operace nazvaná Market Garden. Tato operace skončila vítězstvím spojenců a můžeme z ní přinést několik zajímavých záběrů.

 

 

Zítra nás čeká druhá velká bojová mise v délce trvání 24 hodin.

 

Středa 15.7.

Dnešní den začal "krásnou" mírnou rozcvičkou. Po ranním nástupu byl vyhlášen dopolední program, spočívající v úkolu pro roty - uvařit si dnešní oběd. Tento úkol vypadal jednoduše, ale plnění úkolu bylo podstatně složitější. Nejprve bylo nutné obstarat dřevo na topení pod kotlíky, následně vytvořit pro každou rotu dvě ohniště a topit a topit a topit. Uvařit těstoviny a zvlášť maso do nich. Těstoviny slít, aniž by někam utekly, a následně z těstovin, masa a koření vytvořit chutné jídlo, které pak bude možné s chutí a radostí sníst pomocí lžic. Plus zbytek nepoužitého dříví uklidit na táborák.

Jídlo se docela povedlo, byť ne každému úplně chutnalo... :-) Hlavně každý poznal, že uvařit jídlo na ohni není zas tak jednoduché, a aby navíc bylo dobré a chutné, že to je ještě náročnější.

Po poledním klidu následovala mise "Získání přístavu Cherbourg". Mise byla úspěšná a spojenci po úporném boji s obránci přístav získali.

Nyní skončil sportovní večer a vojáci odcházejí postupně do hajan do spacáků.

 

Čtvrtek 16.7.

Dnešní teplý den byl naštěstí zahájen chladným ránem, a tudíž bylo možné nevynechat rozvičku. Po snídani následovala poslední bojová mise - dobytí tzv. alpské pevnosti města Berchtesgaden. Závěrečná mise měla tajný název - Orlí hnízdo. Boj započal v dopoledních hodinách a skončil těsně před obědem. Vitězství spojenců bylo dokonalé a konec celé války se blíží. Zbývá již jen pár dnů, vlastně hodin a vše zdárně skončí...

Po obsazení města byla na místě zanechána malá posádka a zbytek praporu se vydal zkoumat místní pamětihodnosti - hlavně místní dominantu hrad Landštejn. Cesta byla velmi příjemná, neboť vedla lesem a tudíž chládkem. Na hrad jsme dorazili za necelou hodinu a naší první zastávkou byla hradní věž, z níž je nádherný rozhled po celém okolí. Z věže jsme sestupovali do dalších částí hradu a nevynechali ani mučírnu, ani v tom horkém počasí velmi vítané stánky s občerstvením. Po prohlídce hradu jsem se vrátili zpět na základnu na večeři.

 

Nyní se jednotka v rámci večerního programu věnuje sportovnímu zápolení.

Podle neověřených informací z generálního štábu se plánuje odjezd vojáků naší jednotky zpět do USA na sobotu 18.7. mezi 11:00 až 12:00 hod.

Pátek 17.7.

Dnešní dne začal budíčkem až v 8:00 hod neboť den byl dlouhý. Dopolední program spočíval v příparvě ohniště a dřeva na závěrečný táborák, první skupina se vypravila do lesa na dříví, druhá skupina lámala větvičky a třetí skupina stavěla hranici. Během dopoledne se vše podařilo a tak nám oběd chutnal o to více.

Odpolední program, díky velké teplotě, spočíval v koupání a hrách v místním rybníku do té doby než se na západě objevily mraky a blížila se bouřka. Naštěstí nás minula.

Večer velitel sdělil celému praporu informaci, že dnes ve 24:00 skončilo nepřátelství a byl uzavřen mír, vojenské operace skončily.

Včeře proběhla, jako vždy, formou rautu. Po slavnostním nástupu následoval táborák opékání buřtíků a zpívání.

Nyní již děti spí a těší se na zítřejší odjezd ke svým domovským jednotkám


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024

 

ts