KRONIKA Bunkráku 2016

Den první - 2. červenec 2016, sobota
Den druhý - 3. červenec 2016, neděle

Den třetí - 4.červenec 2016, pondělí
Den čtvrtý - 5.červenec 2016, úterý
Den páty - 6.červenec 2016, středa
Den šestý - 7.červenec 2016, čtvrtek
Den sedmý - 8.červenec 2016, pátek
Den osmý - 9.červenec 2016, sobota
Den devátý - 10.červenec 2016, neděle
Den desátý - 11.červenec 2016, pondělí
Den jedenáctý - 12.červenec 2016, úterý
Den dvanáctý -13.červenec 2016, středa
Den třináctý - 14.červenec 2016, čtvrtek
Den čtrnáctý - 15.červenec 2016, pátek
Den patnáctý - 16.červenec 2016, sobota

Den první - 2. červenec 2016, sobota

Mezi 13 a 16 tou hodinou dorazili všichni vojáci do kasáren. Po vybalení a ubytování bylo provedeno rozdělení do rot a družstev. Následně proběhla prověrka střeleckých a fyzických schopností jednostlivých vojáků. Všichni testy úspěšně zvládli. Po večerním fasování menáže (boloňské špagety) proběhlo seznámení se základními předpisy, pravidly chování a bezpečnostními pravidly. Poté proběhl krátký průzkum nejbližšího okolí a seznámení se s nejdůležitějšími orientačními body. V tuto chvíli již všichni spí.

Den druhý - 3. červenec 2016, neděle 

 Druhý den tábora začal snídaní, po které se jen zaprášilo a po ranním nástupu začal první výcvik a to výcvik zdravovědy. Všichni povolanci se pod vedením zdravotního důstojníka praporu učili základy první pomoci, ošetřování raněného a transport raněného. Při výcviku byli použiti figuranti z řad četařů.

 

Odpoledne čekala naší jednotku první ostrá bojová mise při záchraně osádky sestřeleného letadla. Každá rota obdržela mapu se zakresleným pravděpodobným místem sestřeleného letadla, měla se na místo dostat, nalézt člena osádky, zjistit jeho zranění, poskytnout první pomoc a transportovat jej přes nepřátelské území do kasáren. Cestou se dalo předpokládat bojové střetnutí s nepřítelem. Očekávání se naplnilo a přestřelka, byť nevelkého charakteru, byla. Oběma rotám se podařilo úkol splnit. Po večeři, uložení a vyčištění zbraní probíhalo osobní volno se sportovním vyžitím. Celá jednotka byla vykoupána a zkontrolováno, zda nebyla napadena nebezpečným hmyzem.

Den třetí - 4. červenec 2016, pondělí

Třetího dne byly procvičovány dvě základní dovednosti vojínů - horolezectví a orientace v terénu. Roty tyto činnosti procvičovaly samostatně, každé této činnosti bylo věnováno půl dne, a to v blízkém okolí tábora i na skalách nedaleko potoka. Vše dopadlo dobře, všichni se našli i vyšplhali. Večer probehly opět sportovní hry nasledoval koupání a kontrola napadení nebezpečným hmyzem.

Den čtvrtý - 5.červenec 2016, úterý

Dnešní den byl věnován střeleckému výcviku. Dopoledne jsme cvičili základní střelecké návyky jako je střelba na cíl, křížová palba, palba na zastrašení a krycí palba. Vyzkoušeli jsem si útok ve dvou na cíl a poté útok celé roty. Nepřítel byl sice imaginární, ale nám to vůbec nevadilo. Zážitek nebyl o nic menší. Odpoledne proběhla hra "Ochrana státní hranice" s pomocí předválečných bunkrů lehkého opevnění. Roty bojovaly proti sobě, jedna jako Československá armáda a druhá jako Wermacht. Úkolem hry bylo ubránit lehké opevnění proti útoku. První část hry, kdy rota A představovala Československou armádu a rota B Wermacht trvala více jak hodinu. Po otočení stran byla hra svižnější a rychlejší. Hra byla úspěšná, děti byly spokojené. Zážitky z hry probírali dlouho do večera. Večer sprotovní hry.

 Den páty - 6.červenec 2016, středa

Dnešní den byl ve znamení tří specializací - průzkum, přežití a sebeobrana. Dopolední program byl ve znamení maskování, použití správných barev, pomůcek a využití přírodních materiálů. Vojáci se seznámili s různými druhy uniforem a speciální výstrojí určenou k maskování. Následovala hra spočívající v získání co nejvíce údajů o nepřátelských základnách, aniž by došlo k odhalení průzkumníka. Druhou specializací, kterou se zabývala rota B bylo přežití. Vojáci se učili stavět přístřešky a ohniště a další dovenosti umožňující přežití v přírodě.

V době, kdy rota B absolvovala specializaci přežití rota A se zabývala sebeobranou pod vedením instruktora Ondry, který jednotlivé vojáky zasvěcoval do základů sebeobrany. Tato dovednost se bude vojákům hodit v případě boje muž proti muži.

Den šestý - 7.červenec 2016, čtvrtek

Ve čtvrtek dopoledne pokračovala specializační příprava a to tentokrát v opačném obsazení, tj. rota A absolvovala specializaci přežití a rota B specializaci sebeobrana.

Po obědě a poledním klidu vyrazily obě roty na misi "Závěrečné přezkoušení", v rámci které byly přezkušovány získané vědomosti ze zdravovědy, střelby, orientace v terénu, maskování, přežití, vázání uzlů a práce s mapou. Níže přinášíme fotografie z čtvrtečního odpoledne a večera.

 

Den sedmý - 8.červenec 2016, pátek

 V pátek ráno, po příjemně strávené noci ve spacácích pod jasným nebem, pokračovalo plnění mise svou druhou částí.

Po návratu z mise po vybalení a hygieně probíhal turnaj ve fotbale mezi jednotlivými rotami.

Den osmý - 9.červenec 2016, sobota

V sobotu po snídani začala celodenní bojová mise zaměřená na ochranu hranic s pomocí linie lehkého opevnění proti pronikání nepřítele na území naší republiky. Nepřítele na této misi tvořili jak vybraní členové vedení rot, tak naši kamarádi z airsoftové skupiny AS Shadow Cross, kteří za námi na tábor dorazili. Děti si vyzkoušely, jaké to je bránit linii lehkého opevnění, nebo tuto linii dobývat a někteří si též vyzkoušeli obranu bunkru lehkého opevnění vzor 37A. Celodenní mise měla velký úspěch, protože děti zúročili, co se doposud při bojovém výcviku naučili. Všechny hlavní bitvy děti vyhráli.

Bojová mise byla zakončena večeří a po večeři následovalo osobní volno, hygiena, kontrola napadení nebezpečným hmyzem.

Den devátý - 10.červenec 2016, neděle

V neděli dopoledne jsme ještě využili přítomnosti našich kamarádů z airsoftového klubu a zahráli si hru "Uloupená hranice", při níž bylo naším úkolem bránit příslušnou část hranice. Tento jsme bezezbytku splnili. V druhé části dopoledne jsme otočili strany a měli jsme přes hranici proniknout my. Obrana byla natolik úporná, že se nám to v daném časovém limitu nepodařilo. Odpoledne jsme hráli hru "Získání informací v prostředí zamořeném nebezpečnou látkou". Hra slavila úspěch a děti získaly veškeré informace k plnění dalších úkolů.

Informace pro rodiče:

Děti je možné vyzvedávat po skončení tábora v sobotu dne 16.7.2016 mezi 11:00 a 12:00 hodinou. Případné požadavky na dřívější odjezd je nutné projednat s hlavním vedoucím tábora.

Den desátý - 11.červenec 2016, pondělí

Dnes jsme se probudili do velmi teplého pondělního rána (22 st. C) a proto bylo nutné upravit program tak, aby odpovídal tomuto počasí. Dopoledne byly zařazeny dvě nenáročné naučné hry - "Nácvik maskování" a "Základy bunkrologie". Obě dvě hry se vydařily a níže přinášíme zajímavé fotografie z výsledků maskování.

 

                                         Na této fotografii nahoře jsou schované všechny děti. Můžete hledat.

                                                      A zde jsou schované děti vidět. Kolikpak jste jich nalezli ?

 

Díky odpoledním vedrům jsme se rozhodli využít ke koupání místní přírodní koupaliště. Večer očekáváme deště a proto je program večerního osobního volna uzpůsoben.

Den jedenáctý - 12.červenec 2016, úterý

Dnes jsme se probudili do silně deštivého rána a tak bylo nutné celý program podle aktuálního počasí přeorganizovat. Místo plánovaných bojových misí jsme díky nepřízni počasí strávili celý den pod střechou. Dopoledne bylo pokračování zdravovědy a pokračování bunkrologie. Odpoledne bylo vyplněno promítáním dokumentárních historických pořadů vztahujících se k mobilizaci v roce 1938 a jednotlivým typům opevnění.

 

 

Den dvanáctý -13.červenec 2016, středa

Po celonocním dešti se obloha projasnila a objevilo s sluníčko. Budíček byl v 7 hodin, snídaně v půl osmé a poté jsme vyrazili pěším pochodem do železniční stanice úzkorozchodné dráhy Hůrky. Trasa pochodu měřila přibližně 10 km a my jsme ji urazili za 2,5 hodiny, což je velmi dobrý výkon. Po chvíli čekání přijel vlak v němž jsme měli rezervovaný jeden celý vagón. Cesta vlakem do Jindřichova Hradce probíhala v pohodě, a všichni jsme se kochali krásnou přírodou. Cestou jsme potkali historický parní vlak. Po obědě v Jindřichově Hradci měly děti rozchod, aby mohli nakoupit dárky pro své nejbližší. Při odpoledním návratu autobusem začalo znovu pršet , takže jsme při cestě ze Starého města pod Landštejnem do kasáren byli nuceni vybalit pláštěnky.

 

 

Den třináctý - 14.červenec 2016, čtvrtek

Včerejší déšť pokračoval v nezmenšené míře i dnes a bylo opět nutné upravit program na takzvanou mokrou variantu. Dopoledne probíhaly různé soutěže a hry v jídelně, odpoledne proběhla komentovaná projekce filmu Atentát o antentátu na Heydricha. Po této projekci si obě roty začaly připravovat večeři vlastními silami a za přítomnosti svých velitelů. Dle ohlasů dětí a dle prázdných talířů je zřejmé, že se dílo podařilo.

Den čtrnáctý - 15.červenec 2016, pátek

 Předposlední den tábora se objevilo sluníčko, přestalo pršet a tudíž bylo možné uskutečnít závěrečnou bitvu mezi rotami ve hře zvané vlajka-vlajka. Boj byl vyrovnaný, žádné z rot se nepodařilo ukořistit vlajku nepřítele.

Po obědě se celý prapor pod velením důstojníků a četařů vydal do lesa pro dřevo na večerní táborák. Po svačině začala stavba táboráku, kterou přerušil již tradiční raut na závěr tábora a slavnostní večerní nástup, kde byli oceněni nejlepší z každé roty a pokoj, který během tábora udržoval nejlepší pořádek. Po večerním nástupu byl zapálen táborák a zhodnocen tábor.

Den patnáctý - 16.červenec 2016, sobota

Poslední den tábora je ve znamení úklidu, balení, demobilizace a přesunu do domovských obcí. Děkujeme všem za přípravu a zabezpečení Bunkráku, všem sponzorům a dárcům, kteří nám umožnili Bunkrák 2016 realizovat. Těšíme se na rok příští ...


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2022

 

ts