Jarní cvičná Mise seržantů specialistů

15.5.2011

Tato Mise s velkým M proběhla ve dnech 6. až 8. května 2011 v regionu České Kanady - v okolí tábora.

Cvičná Mise seržantů specialistů Zelených baretů měla za úkol prověřit připravenost všech seržantů – specialistů jak obecně, tak k jednotlivým specializacím a vzájemné pomoci. 

Vyhlášení Mise proběhlo nečekaně při odjezdu seržantů - specialistů z Prahy. Prvním úkolem Mise bylo v časovém limitu nalézt tábory nepřátel umístěné v jednotlivých řopících, pozorovat je a vyhodnotit. Po vyhodnocení naplánovat jejich zneškodnění a zneškodnit je co nejrychleji a nejlépe. Velitelem týmu A tvořeného seržanty – specialisty byl určen master seržant Tonda Chlupatý

Tábory nepřátel, tvořené plukovníkem Kulhym, seržantem Tatíčkem a dvěma novými seržanty – specialisty Danem a Pavlem. O přítomnosti posledních dvou jmenovaných neměli ostatní seržanti - specialisté povědomí, bylo to překvapení plukovníka. Nepřátelské tábory se nacházely v řopících nedaleko Pevnostního muzea ve Slavonicích. Vzhledem k problémům v dopravě z Prahy do Slavonic dorazil tým A do místa plnění mise až v pozdních nočních hodinách a tím bylo plnění mise podstatně ztíženo. Leč i přes tyto těžkosti byla první část Mise víceméně splněna.

Následně přistoupil tým A k plnění dalších částí Mise, jimiž bylo přenocování v polních podmínkách pod širým nebem za celkem chladného počasí a následný přesun do vlastního výcvikového kempu ve Starém Městě pod Landštejnem spojený s plněním dalších úkolů při cestě.

 

Po probuzení, pořádné snídani a sbalení věcí pokračoval Tým A v plnění Mise a všechny úkoly zvládl na výtečnou, včetně procvičení týlového zabezpečení a přežití za bojových podmínek. S několika nezbytnými zastávkami spojenými se stravováním a plnění úkolů dorazil Tým A v sobotu večer do cíle plnění Mise. Někteří členové podpůrné skupiny plukovník Kulhy a seržant Dan vyzkoušeli cestou do výcvikového kempu kvalitu místního rybníku s hodnocením výtečné.

Sobotní večer byl věnován kontrole kvality místní kuchyně a probírání otázek okolo našeho tábora. Hodnocení kuchyně dopadlo na výtečnou. Neděle byla tradičně věnována přípravám her a stanovišť na hry během tábora v jeho okolí. Při tomto průzkumu bylo nalezeno hodně míst, kde budou probíhat specializace a jednotlivé zkoušky na ty to specializace.

 

Po skvělém obědě následovalo vyhodnocení celé Mise, balení a odjezd směr Praha a Brno. Celkem lze hodnotit průběh Mise jako velmi zdařilý a prospěšný.
 

Sepsal zástupce velitele první seržant Tatíček.


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021

 

ts