Informace k příjezdu na tábor

27.6.2021

S ohledem na situaci a celková pravidla tábora - velmi důležité.

 1) Datum příjezdu 3. července 2021 v případě příjezdu dítěte v jiném termínu potřebuji tuto informaci znát nejpozději do 30.06.2021

 
2) Doba příjezdu 13:00 až 15:00 hod v případě příjezdu dítěte v jinou dobu potřebuji znát tuto informaci nejpozději do 30.6.2021 a též prosím v případě zpoždění při příjezdu informujte mě prosím telefonem na níže uvedené číslo
 
3) Místo převzetí CYKLOCAMP Staré Město pod Landštejnem https://mapy.cz/zakladni?vlastni-body&x=15.2519450&y=49.0136374&z=17&uc=
4) Při přebírání dětí na tábor budeme:
•    kontrolovat, zda dítě neprojevuje příznaky onemocnění COVID 19
•    dále kontrolovat splnění a přebírat:
a)    lékařský posudek, stanovený ve vyhlášce č. 106/2001 Sb., vystavený příslušným lékařem, který nesmí být starší dvou let, tj. vystavený v roce 2020 nebo 2021.
b)    správně a aktuálně vyplněné prohlášení o bezinfekčnosti odevzdávané při příjezdu na tábor, které nesmí být starší než jeden den (text prohlášení je na webu tábora).
c)    Na základě mimořádného opatření č.j. MZDR 14601/2021-21/MIN/KAN ze dne 25.6.2021, článek I. odst. 11 a 16, se musí účastník akce před vstupem (tzn. v den příjezdu) prokázat dokladem, který bude založen ve zdravotní dokumentaci po dobu tábora:
-negativní PCR test ne starším než 7 dní,
-negativní POC test ne starším než 72 hodin,
-že osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o dokončeném očkování, za který se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi občanovi České republiky nebo občanovi Evropské unie s vydaným potvrzením k přechodnému pobytu nebo povolením k trvalému pobytu Českou republikou, o tom, že očkování látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou bylo plně dokončeno a jeho vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky (písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení) že od dokončení očkování uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců od aplikace první dávky očkovací látky, nebo
-že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
d)    kopii karty pojištěnce,
e)    kopii očkovacího průkazu,
f)    prohlášení zákonných zástupců (viz sekce Formuláře na webu tábora)
g)    souhlas zákonných zástupců (viz sekce Formuláře na webu tábora)
h)    léky, které dítě užívá, včetně rozpisu jejich užívání a způsobu jejich uložení
i)    roušky ve stanoveném počtu cca 5 kusů balené samostatně
j)    osobní desinfekce dítěte v počtu dvou kusů o cca 50 ml   
k)    informace alergie dítěte, včetně postupu při alergické reakci a léků.
POZOR!!!!!! V případě příznaků onemocnění COVID nebo nedodání některého z výše uvedených formulářů pod písmeny a), b) a c) nemůže být, vzhledem ke stanoveným hygienicko-epidemiologickým opatřením, dítě na tábor přijato.
 
5) Výpůjčka airsoftové zbraně každý, kdo v přihlášce uvedl, že si bude půjčovat airsoftovou zbraň si po převzetí dítěte přebere zbraň s příslušenstvím (zbraň, nabíječka, zásobník, baterie, ochranné brýle), uhradí v hotovosti půjčovné ve výši 800,-Kč a podepíše Potvrzení o převzetí zapůjčené zbraně.
 
6) Postup při přebírání vzhledem k současné hygienickoepidemiologické situaci bude probíhat předání a převzetí dětí mimo areál tábora, po kontrole a předání všech výše uvedených náležitostí budou děti vedoucími odvedeny k jejich ubytování, rodičům nebude umožněn vstup do tábora.
 
V případě jakýchkoliv dotazů mě prosím kontaktujte e-mailem nebo telefonicky
Děkuji                                
Jan Tatíček Mareš       +420602669065


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021

 

ts